08/01/1628, 9

08/01/1628, 9

9 Nobel en Aelberts melden dat de declaratie van Winant de Keiser dermate hoog is, dat hierop niet ingegaan kan worden. De Keiser zou voor zijn jaren als consul genoegen moeten nemen met eenzelfde vergoeding als de huidige agenten in Algiers en Tunis ontvangen.
HHM zullen de zaak komende week nader bespreken.