11/01/1628, 9

11/01/1628, 9

9 Volgens mededeling van ontvanger Van der Haer heeft de Admiraliteit in Zeeland Jan Willemsen Verschoor, die op 22 okt. 1627 een rekest indiende, als schout-bij-nacht op de vloot van L'Eremite twee maanden uitbetaald.
HHM laten het Admiraliteitscollege daarmee doorgaan. Bij weigering zal ontvanger-generaal Doublet hem de 390 pond 5 sch. 8 groten Vlaams geven, die Verschoor na dertien maanden dienst op het schip Orangieboom nog tegoed heeft. Dit wordt dan in mindering gebracht op het subsidie van het College.