12/01/1628, 4

12/01/1628, 4

4 Essen, Noortwijck en Ploos melden conform de resolutie van 27 dec. 1627 nader te hebben onderzocht op welke voet de boeten en confiscaties verdeeld zouden moeten worden als de fraude door de pachters in plaats van de cherchers wordt ontdekt.
HHM nemen hierover nog geen beslissing.1

1 In S.G. 53 is een begin van een besluit doorgehaald. De strekking hiervan is: Wanneer na afloop van de lopende pacht de pachters fraude ontdekken en er na aftrek van onkosten 100 gld. overblijft, dan ...