13/01/1628, 1

13/01/1628, 1

1 Secretaris Huigens adviseert namens de RvS over Oost-Friesland. Het staatse leger zou vanwege een onbeduidende kwestie als de inkwartiering van keizerlijke troepen in de dorpen nabij Emden geen aanval op hen behoren te doen.
HHM verzoeken Z.Exc. de op 11 jan. besproken brief van Ernst Casimir te beantwoorden. Zij staan niet toe dat het staatse volk buiten Emden tegen de aanhangers van de keizer zal worden ingezet behalve wanneer deze Nesserland zouden willen innemen. In dat geval zou men mogen handelen naar de gelegenheid zich voordoet.