14/01/1628, 2

14/01/1628, 2

2 De afgevaardigden van Groningen brengen enkele van Ernst Casimir ontvangen berichten te berde. Onder meer dat tien compagnieën ruiters van het keizerlijke leger in Rheiderland gekomen zijn; dat het volk van de keizer begint te schieten op schepen die naar Leerort varen, en dat de keizerlijken zich nog steeds ophouden in Leer.
De heren van Holland brengen enkele brieven in uit Hamburg, Stade en Glückstadt die zij hebben gekregen via Z.Exc. In de brieven is de situatie in deze plaatsen beschreven. In Stade en Glückstadt zijn levensmiddelen en geld van node.
Beide kwesties worden besproken met Z.Exc. Vervolgens moet worden overlegd met welke oplossing de Republiek het meest gediend is, waartoe Essen, Noortwijck, Duick, Vosbergen, Ploos, Ter Cuilen en Schaffer zijn aangewezen.