15/01/1628, 6

15/01/1628, 6

6 Gysbert Tebbes Popta, Adriaen Claessen van de Graeff, Gillis Maes c.s., kooplieden uit Amsterdam, verzoeken betaling van een wisselbrief van 5.025 realen van achten. Dr. Pynacker heeft deze in Tunis ontvangen en getrokken op ontvanger-generaal Doublet.
HHM geven het rekest aan dr. Pynacker, die erover moet berichten.