15/01/1628, 7

15/01/1628, 7

7 Op verzoek van de kerkenraad van de Franse kerk in 's- Gravenhage geven HHM ordonnantie van betaling van 400 gld. aan predikant Johan D'Espaigne voor diens eind 1627 vervallen jaartraktement.