15/01/1628, 15

15/01/1628, 15

15 De gisteren gecommitteerde heren hebben de berichten over Emden en de Elbe van die dag besproken met Z.Exc., die meent dat HHM de volgende punten aan de in Emden aanwezige Feith, Franckena en Huninga kunnen schrijven.
Ten eerste is het verblijven van de keizerlijke troepen onder het kanon van Emden of in Leerort van weinig belang, zodat vijandigheid niet noodzakelijk is. Alleen als de keizerlijke troepen Emden of Leerort vijandig benaderen of Nesserland willen binnenkomen, moet dit voorkomen worden.
Ten tweede is het goed als schepen van en naar Leerort van konvooi worden voorzien en beschermd tegen kaapvaart of vernietiging.
Ten derde moet de toevoer van vivres uit Emden geweigerd worden. Niet uit vijandigheid, maar omdat de stad zelf behoefte heeft aan levensmiddelen voor de toegestroomde vluchtelingen en het sterke garnizoen.
HHM besluiten conform al deze punten aan de genoemde heren te schrijven. Stadhouder Ernst Casimir krijgt een kopie met bijvoeging van een vierde punt. Hij moet de officieren langs de landsgrenzen bevelen om de keizerlijke troepen die komen stropen terstond te laten doodslaan en niet gevangen te zetten. Over gevangenen zouden immers geschillen kunnen ontstaan.
De gecommitteerde heren hebben ook het advies van Z.Exc. over de Elbe voorgelegd. Aangezien het garnizoen in Glückstadt versterkt is met het volk uit Palts-Neuburg en Bremervörde moet worden gezorgd voor het behoud van die stad en Krempe door deze te voorzien van levensmiddelen en geld. Het behoud van Stade wordt evenals de rest van de rivier speciaal onder de aandacht gebracht van ambassadeur Carleton. Resident Aissema zal worden bericht wat eerder aan levensmiddelen, munitie en geld naar Glückstadt is gezonden. Hij moet erop toezien dat dit niet onmiddellijk wordt verkwist. Slechts in geval van nood mag Aissema 50.000 gld. trekken op ontvanger-generaal Doublet. Met dit geld mag hij met advies van gouverneur Durant en medeweten van de commissarissen van de koning alleen de soldaten betalen. Voordat hij het geld trekt, moet Aissema HHM van de noodsituatie op de hoogte stellen tenzij hij inmiddels een andere opdracht heeft gekregen.
Vanwege het belang van de bovengenoemde plaatsen en het geringe belang van Wolfenbüttel voor de Republiek, besluiten HHM zich naar aanleiding van de propositie van resident Vosbergen niet met deze stad te bemoeien maar die aan te bevelen aan Carleton.