16/01/1628, 1

16/01/1628, 1

1 De wind wordt gunstig voor de reis van de ambassadeurs naar Frankrijk en Engeland. In de vergadering nemen HHM afscheid van hen en wensen zij hen een goede reis.

1De gecommitteerde heren hebben met Z.Exc. besproken hoe de ambassadeurs naar Frankrijk moeten handelen bij onverwachte ontmoetingen in Calais of Parijs.
Indien wordt geëist dat de ambassadeurs zich in Calais uitspreken over het verdrag, moeten zij dit weigeren en verwijzen naar de last die zij aan de koning moeten openbaren. Wanneer de gouverneur verklaart dat zij niet welkom zijn bij de koning, dan moeten de ambassadeurs voortgaan behalve als hij dit metterdaad verhindert en zonder verdere uitleg zegt daartoe opdracht te hebben van de koning. In dat geval zullen de ambassadeurs hun beklag moeten doen over deze ongehoorde noviteit tegen het volkenrecht en onmiddellijk naar de Republiek terugkeren om rapport uit te brengen en te horen wat HHM verder zullen beslissen.
Wanneer de koningin-moeder met de ambassadeurs in Parijs een regeling wil bespreken, dan mogen zij haar op de hoogte stellen en horen. Zij moeten echter wel aandringen de koning te mogen begroeten en zijn afgezanten te ontvangen. Als dat geweigerd wordt en men aan de ambassadeurs in Parijs zonder de koning te spreken lasthebbers afvaardigt, dan mogen zij met hen geen formele bespreking houden maar moeten zij onmiddellijk aan HHM of Z.Exc. berichten wat hun is overkomen. De ambassadeurs ontvangen dan nadere last en resolutie, terwijl zij intussen met de koningin-moeder over een mogelijke schikking mogen spreken.
Noortwyck bericht dat ambassadeur D'Espesses het hem gisteren gegeven antwoord zal doorsturen. Maarschalk Châtillon zal de ambassadeurs van HHM aanvaarden en verwelkomen.

1 Dit secrete deel van de resolutie is in 3906 ingeschreven door een klerk.