18/01/1628, 3

18/01/1628, 3

3 HHM horen het advies van commies Van der Haer over het rekest van de weduwe van Jan Verschoer dat hem op 7 jan. is gegeven.
HHM zullen de weduwe betalen wat Lenert Reij als voormalig soldaat op de vloot van L'Eremite nog aan soldij tegoed heeft. Voor negentien maanden is dat 140 gld. 2 1/3 st.