18/01/1628, 10

18/01/1628, 10

10 De bestuurders van Luik en inwoners van die stad die met Nederlanders handeldrijven klagen over grote overlast van en afpersingen door staatse soldaten. De soldaten belemmeren de handel en treden ten onrechte op als hoge overheid in Luik en andere neutrale plaatsen door paspoorten te verstrekken voor goederen. Enkele paspoorten zijn als voorbeeld bijgevoegd. Ten einde verdere ongemakken te voorkomen en als waarschuwing voor anderen vragen zij HHM in een speciale akte te verklaren dat de soldaten de barken en schepen die de Maas op en af varen met goederen uit Keulen, Aken [Aachen], Maaseik en Luik en die langs Namen en naar en vanuit Frankrijk varen niet mogen aanhouden, rantsoeneren of plunderen.
HHM geven het rekest aan de RvS. Hij mag over de klachten beslissen en adviseren over de vrije handel op de Maas.