20/01/1628, 15

20/01/1628, 15

15 Twee brieven van de gezanten in Zweden en Polen d.d. 25 en 30 dec. 1627 behoeven geen resolutie. Wel moeten de Admiraliteiten worden bericht over de uitrusting van twaalf schepen te Danzig [Gdansk], zodat deze daarheen varende schepen kunnen waarschuwen.