24/01/1628, 7

24/01/1628, 7

7 VOC-bewindhebber Brouwer heeft een voorstel gedaan. Aangezien de VOC genegen is de kwestie Saint-Malo conform eerdere resoluties te laten beslissen door de hoven van justitie in 's- Gravenhage verzoekt hij kopieën van alle stukken die de Fransen hebben gegeven en van de deductie die HHM daarbij zullen voegen.
HHM zullen kopieën van de Franse stukken leveren maar niet van de deductie. Aanvankelijk is immers bepaald de stukken van de tegenpartij met een deductie in te leveren zodat een proces kon worden voorkomen.