25/01/1628, 3

25/01/1628, 3

3 In een rekest meldt Hendrick Hendrixen van Meppen dat de regeringen van Münster en Borken nooit hebben gereageerd op de aanbevelingsbrieven van HHM. De magistraat van Borken blijft justitie weigeren ondanks een beslissing van het Rijkskamergerecht te Spiers in Hendrixens voordeel en verlening van executie door de Münsterse regering. De suppliant vraagt HHM daarom zijn zaak tenminste civielrechtelijk te mogen voortzetten.
HHM laten de suppliant zijn zaak vervolgen langs gerechtelijke weg.