28/01/1628, 11

28/01/1628, 11

11 Volgens berichten uit Emmerik [Emmerich] willen de Kleefse raden de compagnie van ritmeester Soppenbroeck niet aanhouden.
HHM zullen de kwestie bespreken met Z.Exc. en de RvS.