28/01/1628, 14

28/01/1628, 14

14 Essen bericht over het onderzoek van de [gisteren] binnengekomen brieven van de gezanten in Zweden en Polen en commissaris Cracou.
HHM geven kopie van de brief van de gezanten d.d. 27 okt. 1627 aan de ambassadeurs naar Frankrijk en Engeland en aan Carleton opdat de daarin vermelde kwestie Denemarken naar behoren zal worden behartigd.