29/01/1628, 11

29/01/1628, 11

11 De Kleefse stadhouder en raden schrijven d.d. Emmerik [Emmerich] 4 dec. 1627 over de admodiateurs van Breskens. De keurvorst staat ridder Sticke geen gerechtigheid van Breskens toe.
HHM nemen hierover geen besluit.