29/01/1628, 20

29/01/1628, 20

20 In een brief d.d. Hoorn 26 jan. verzoekt de stadsregering van Hoorn consul Berck in Livorno niet meer te geven dan hij reeds ontvangt.
HHM hebben al in overeenstemming met dit verzoek besloten conform het advies van de Directie van de Levantse Handel .