29/01/1628, 4

29/01/1628, 4

4 Rantwijck en Heemstede brengen te berde dat kapitein Hemkens met zijn schip in de haven van Brielle ligt. De heren van Holland hebben hem geschreven zo spoedig mogelijk uit te varen.
HHM laten de zaak hierbij.