31/01/1628, 1

31/01/1628, 1

1 Ernst Casimir meldt d.d. Groningen 14/24 jan. de ontvangst van het schrijven van HHM van 15 jan. over de stropende keizerlijke troepen. Hij heeft de compagnie van Aisma naar Groningen gezonden.
De gedeputeerden in Emden schrijven d.d. Emden 12/22 jan. de brief van HHM d.d. 15 jan. te hebben ontvangen. Het eerste punt van de resolutie durven zij echter niet te openbaren omdat het ongenoegen zou veroorzaken. De keizerlijken trachten Uphusen immers niet meer te veroveren en hebben de bezettingstroepen van Wolthusen verklaard geen bevel te hebben vijandig tegen hen op te treden.
HHM geven de brief aan de RvS om daarover na bespreking met Z.Exc. advies uit te brengen.