31/01/1628, 2

31/01/1628, 2

2 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 27 jan. over de op 26 jan. in handen gekregen brief van de gedeputeerden te Emden. De RvS vindt het nuttig alle uitvoer over de Eems, Wezer, Rijn en IJssel te verbieden vanwege de vrees voor duurte in de Republiek door de geringe toevoer uit Polen en het Oostzeegebied en de schade door inundaties. Het zou echter beter zijn opnieuw de licenten voor twee of drie maanden te sluiten.
Volgens de RvS zouden HHM op de brief van generaal Tilly slechts kunnen antwoorden dat zij in Oost-Friesland geen contributies heffen of krijgsvolk hebben.
Wat betreft het verzoek van het graafschap Zutphen ziet de RvS geen reden waarom het kwartier van Salland meer ontheffing van de konvooien en licenten zou mogen hebben dan Zutphen.
HHM stellen een beslissing hierover uit. De heren van Holland vragen kopie van het advies.