01/02/1628, 6

01/02/1628, 6

6 De twee missiven van iemand van vijandelijke zijde waarin Casper en Theunis Lieffhebber worden overgehaald in dienst van de vijand of de keizer te treden, bespreken HHM met Z.Exc. De Admiraliteit te Rotterdam zal achterhalen van wie de brieven afkomstig zijn.