02/02/1628, 10

02/02/1628, 10

10 De RvS adviseert d.d. 1 feb. over een antwoord aan de Kleefse raden. In hun brieven van 9 en 14 jan. voeren zij aan niet in staat te zijn de compagnieën van overste Gent en ritmeester Soppenbroeck aan te houden. HHM moeten antwoorden de bij de alliantie beloofde compagnieën en andere te willen onderhouden indien zij de contributies krijgen waaruit deze betaald kunnen worden.
HHM schrijven Essen vanuit Arnhem naar Emmerik [Emmerich] terug te keren en met bovenstaand advies en andere redenen de Kleefse raden over te halen de compagnieën aan te houden. Bij weigering moeten zij HHM via afgevaardigden hierover en over de rekeningen spoedig genoegdoening geven. Dit opdat deze kwestie wordt opgehelderd en afgehandeld.
Essen moet zijn reis bespoedigen zodat hij voor aanstaande zondag in Utrecht kan zijn waar hij zijn eerder opgelegde commissie kan uitvoeren.