02/02/1628, 11

02/02/1628, 11

11 Het Hof van Gelderland antwoordt d.d. Arnhem 16/26 jan. op de brief van HHM van 29 dec. 1627. De drie kwartieren die het Hof over de door HHM bevolen ontmanteling van Doetinchem en Lochem heeft geschreven laten weten dat deze mag plaatsvinden mits hun opgestuurde memorie wordt nageleefd. Volgens de concessie van neutraliteit welke de steden van beide kanten hebben gekregen mag Doetinchem de muur, gracht en poorten en Lochem de stenen voet waarop wal en borstwering gezet zijn, de poorten en een naast de muur gelegen gracht behouden. Zij kunnen zich daarmee verdedigen tegen plundering door stropende rotten en heerloze soldaten.
In dezelfde brief vraagt het Hof HHM de omliggende plaatsen en met name 's- Heerenberg in de gaten te houden.
HHM geven de brief en bijgevoegde memorie aan de RvS om daarover na overleg met Z.Exc. te adviseren.