02/02/1628, 12

02/02/1628, 12

12 Het Hof van Gelderland antwoordt d.d. 16/26 jan. op de brief van HHM d.d. 31 dec. 1627. Hij heeft geen conferentie kunnen houden over de onenigheid tussen Gelderland en Kleef aangaande [de] Duffelt, Nergena en Lijmers. Deze zaak werd reeds ten tijde van de overleden keurvorst vertraagd en uitgesteld en is uiteindelijk ter beoordeling van de arbiters en super-arbiters gelegd conform het tussen beide vorstendommen opgestelde concordaat. In 1616 hebben zij een compromis gesloten waarin de procesform en het aantal arbiters is vastgesteld, maar Kleef blijft in gebreke bij het benoemen van onpartijdige arbiters. Het zou derhalve niet vreemd zijn wanneer maatregelen genomen worden waardoor ieder het zijne zou krijgen. De Staten van Gelderland hebben echter nog niet besloten geweld te gebruiken zolang er aanwijzingen zijn dat er recht gedaan zal worden.
Vanwege de huidige moeilijke tijden houden HHM de zaak nog even aan.