03/02/1628, 6

03/02/1628, 6

6 HHM lezen de rekesten van Guillaume Bogaert, commies te Aardenburg, Joos Minne, Johan Jonas Lodewichs en Samuel l'Escluse vergezeld van voorschrijven van de heer van Haultain en kapitein Colve, commandant te Aardenburg. Ieder verzoeken zij benoemd te worden tot baljuw van Aardenburg.
HHM vergeven het ambt aan Bogaert als hij daarvan jaarlijks 150 gld. aan Joos Minne uitkeert totdat Minne is bevorderd. Daartoe wordt hij bij gelegenheid aanbevolen gehouden.