03/02/1628, 9

03/02/1628, 9

9 Hoewel HHM volgens hun resolutie van 1 feb. de rijksraden van Denemarken schriftelijk zouden verzoeken te helpen om alles in goede verdediging te brengen, zullen zij deze brieven nog niet versturen.