04/02/1628, 1

04/02/1628, 1

1 HHM lezen de remonstrantie van Petrus van Camminga, vrijheer en erfheer van Ameland. In antwoord op de brieven van HHM d.d. 9 nov. en 21 dec. 1627 zegt hij de neutraliteit te moeten vragen maar deze niet te hoeven bewerkstelligen. Door verzending per expresse heeft hij in Brussel om neutraliteit gevraagd maar deze niet gekregen. Camminga verzoekt HHM daarom zijn onderdanen te schrijven hem niet meer lastig te vallen, maar hem te laten genieten wat hem contractueel toekomt.
Lochteren en Schaffer zullen de stukken onderzoeken en rapport uitbrengen.