04/02/1628, 7

04/02/1628, 7

7 Guillaume Bogart heeft zijn eed als baljuw van Aardenburg afgelegd in handen van de president.