05/02/1628, 6

05/02/1628, 6

6 HHM lezen de door Caspar Simonius Rits bij de RvS ingediende remonstrantie. Alleen is hij niet in staat het bedrag te betalen dat HHM krachtens het akkoord met Schwarzenberg van het Land van Gulik [Jülich] menen te krijgen. De gehele landschap zou het geld moeten opbrengen. Maarschalk Spierinck zal onmiddellijk hierheen komen om dit met HHM overeen te komen. Rits verzoekt HHM nogmaals tevreden te zijn met zijn plechtige belofte niet te zullen vluchten.
HHM laten ontvanger Renssen Rits en Diderich van Leeck opnieuw overbrengen naar Emmerik [Emmerich]. Daar worden zij in goede verzekering gehouden totdat de geëiste contributies aan de RvS zijn voldaan. HHM laten commandant Diden ontvanger Renssen zoveel soldaten geven als hij voor de bewaking van deze gevangenen nodig heeft en zich houden aan de resoluties van 15 en 24 januari.