07/02/1628, 4

07/02/1628, 4

4 HHM depĂȘcheren ordonnantie op de declaratie van Jan de Jonge, burger van 's-Gravenhage, van 47 gld. 4 st. aan onkosten wegens het overbrengen van brieven van de gezanten in Zweden en Polen.