08/02/1628, 1

08/02/1628, 1

1 In een memorie vraagt Steven Groulart terugbetaling van de door hem sinds drie jaar voorgeschoten 62 gld. 16 st. aan port van brieven uit Algiers, Tunis, Venetië, Polen en de Sont.
HHM depêcheren ordonnantie van dit bedrag.