09/02/1628, 1

09/02/1628, 1

1 Secretaris Huigens brengt namens de RvS te berde dat de kastelein van het Hof in 's- Gravenhage Caspar Simonius Rits niet naar Emmerik [Emmerich] wil laten gaan voordat diens verblijfskosten zijn vergoed.
HHM laten de RvS hierover naar eigen inzicht beslissen.