09/02/1628, 2

09/02/1628, 2

2 De president meldt dat Z.Exc. voornemens is te vertrekken naar Bergen op Zoom en Lillo.
HHM laten de president hem een gelukkige reis toewensen en verzoeken een spoedige terugkomst.