09/02/1628, 6

09/02/1628, 6

6 Broersema neemt afscheid voor zijn vertrek naar Groningen.
HHM verzoeken hem zich daar in te zetten in dienst van het land.