11/02/1628, 5

11/02/1628, 5

5 Raad van State De Rovre compareert en brengt te berde dat de heren van Zeeland hebben besloten 40.000 gld. te contribueren aan het opbouwen van het fort Blauwgaren. Aangezien het meer zal gaan kosten wil de RvS vernemen of hij de aanbesteding moet voortzetten.
HHM besluiten de aanbesteding te laten doen. De heren van Zeeland zullen overreed worden mee te betalen aan de verdere kosten.