11/02/1628, 10

11/02/1628, 10

10 De heren van Gelderland berichten over grote klachten in Nijmegen over wanbetaling van de soldaten en in het bijzonder van de ruiters van ritmeester Kerrij.
HHM laten de magistraat van Nijmegen commissaris Ter Spijck informeren over de betaling van de soldaten. Met deze informatie moet hij de commissaris naar HHM sturen om rapport te doen zodat zij een passend besluit kunnen nemen.