14/02/1628, 4

14/02/1628, 4

4 Een brief van de gezanten in Zweden en Polen d.d. Danzig [Gdansk] 11 jan. behoeft geen resolutie.