16/02/1628, 7

16/02/1628, 7

7 Bericht is dat de compagnie van kapitein Beau Grenier in Groningen niet wordt betaald. De Staten van Groningen verzoeken hiervoor geld te krijgen.
HHM laten de RvS onderzoeken of dit een fout is van de kapitein of van de solliciteur.