18/02/1628, 3

18/02/1628, 3

3 HHM verlenen Pieter van Blanckeroort ordonnantie van twee maanden traktement.