18/02/1628, 12

18/02/1628, 12

12 Schaffer en de afwezige Lochteren zijn op 4 feb. aangewezen het rekest van de heer van Ameland te onderzoeken. Zij hebben ook Berckel gehoord die heeft verklaard dat de heer van Ameland en andere aanwezigen op de conferentie in Roosendaal de heer van Marquette hebben gevraagd de neutraliteit van Ameland te verkrijgen. Deze zou dit doen maar heeft vervolgens geschreven dat er weinig kans op was, tenzij men de katholieke religie aldaar zou invoeren en Spaanse schepen ook neutraliteit zouden krijgen.
Schaffer bericht verder dat de heer van Ameland per expresse iemand van Leeuwarden naar Brussel heeft gestuurd om daar de neutraliteit te bepleiten. Die is daar lang verbleven en heeft veel vergeefse kosten gemaakt. De heer van Ameland wil er echter niet mee ophouden en wil een andere vertrouwenspersoon de zaak laten hervatten in de hoop dat deze eindelijk slaagt.
HHM besluiten dat de heer van Ameland voldoende moeite heeft gedaan en nog steeds doet. Zij schrijven de ingezetenen van Ameland daarmee tevreden te zijn. Zij moeten de zaak aan hun heer toevertrouwen zonder de geheven accijnzen in te houden of de heffing te belemmeren opdat de overeenkomsten worden nageleefd.