18/02/1628, 6

18/02/1628, 6

6 Op verzoek van Diderick van der Reck, Adolff Kluitte, Kraette Kraft, Hendrick But en Simon Teute, kooplieden uit het Land van Mark, verlenen HHM hun paspoort om uit Denemarken over neutraal gebied veertienhonderd magere ossen naar het Land van Mark te brengen om deze langs de Lippe en de Ruhr te laten weiden.