19/02/1628, 12

19/02/1628, 12

12 Het voorstel van Isaac Lus om in Frankrijk de zaken van kooplieden te behartigen is afgewezen.