19/02/1628, 14

19/02/1628, 14

14 Van de Lingen en Gruijs, raden van State, compareren met ontvanger-generaal Doublet en commies Van der Haer. Zij vragen of solliciteur Meurskens aangehouden moet worden in de bediening van de compagnieën van het regiment van Candale en hem de vastgestelde 40.000 gld. betaald moet worden terwijl er geen geld is. Derhalve vragen de comparanten op welke manier de nu op betaling aandringende ongerepartieerde compagnieën en Meurskens hun achterstallige betaling kunnen ontvangen.
De RvS adviseert Meurskens' ordonnanties tot 31 dec. 1627 om te zetten in obligaties en hem contant 20.000 gld. te geven. De obligaties moeten weer worden ingetrokken als de bijdragen uit de provincies zijn binnengekomen. De rente kan dan worden verhaald op de provincies die achter zijn met betalen.
HHM sluiten zich bij dit advies aan wanneer de omzetting in obligaties zowel geldt voor de door Meurskens bediende als de andere compagnieën.