19/02/1628, 3

19/02/1628, 3

3 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 17 feb. over de op 11 feb. ontvangen brieven van Ernst Casimir en de gedeputeerden te Emden. Naar aanleiding van de belangrijkste punten besluiten HHM conform het advies:
I Sinds het verzenden van voornoemde brieven zijn de voor de Eems bestemde oorlogsschepen daar waarschijnlijk aangekomen aangezien de Admiraliteitscolleges daartoe in verschillende brieven zijn aangespoord.
II Het bouwen van forten langs de Eems kan de keizerlijken niet belet worden zolang HHM geen partij kiezen tegen de keizer.
III Volgens de resolutie van 22 jan. moeten die van Leerort het passeren van de keizerlijken met hun ponten verbieden. Wanneer de waarschuwing niet helpt, moet er daadwerkelijk worden ingegrepen, doch zonder de neutraliteit te schenden.
IV HHM zullen nog bespreken wat naast het door de oorlogsschepen te controleren verbod van uitvoer van de Republiek naar het keizerlijke volk gedaan moet worden.
Schaffer verklaart namens Groningen dat men op alle manieren het maken van forten of sterkten boven en beneden Emden op de Eems of aan de waterkant tot nadeel van de Republiek naar vermogen behoort te verhinderen. Het verbod van toevoer naar Oost-Friesland moet niet langer worden uitgesteld maar overal in de Republiek gepubliceerd en uitgevoerd worden. Anders zou het vergeefs en oneerlijk zijn vergeleken met alles wat er in Groningen en omgeving is ondernomen en nog zal gebeuren.
Na bespreking van de gisteren ontvangen brief van de gedeputeerden te Emden laten HHM de RvS adviseren over het verzoek de servitiën te betalen. Bovendien wordt aan de gedeputeerden geschreven nog langer in Emden te blijven.