21/02/1628, 9

21/02/1628, 9

9 In een brief d.d. Utrecht 19 feb. stuurt Essen een verslag van zijn in Emmerik [Emmerich] gehouden besprekingen met de Kleefse raden over de reductie van de compagnie van overste Gent en het afdanken van die van Soppenbroeck.
Haersolte en Schaffer zullen de stukken onderzoeken en daarover berichten.