21/02/1628, 11

21/02/1628, 11

11 Orateur Haga heeft onlangs bericht dat er goede hoop bestaat op de verspreiding van de gereformeerde religie in Griekenland. HHM overwegen of daartoe de Griekse vertaling van het door de Deventer predikant Jacobus Revius uitgegeven Belgicarum ecclesiarum doctrina et ordo.1niet dienstig zou zijn.
Ter bevordering van dit goede christelijke werk laten HHM Revius tweehonderd ongebonden exemplaren opsturen aan de Admiraliteit te Amsterdam om deze met de eerste mogelijkheid aan orateur Haga in Constantinopel [Istanbul] te zenden. Hiervoor zal Revius met recepis van het Admiraliteitscollege door de RvS betaald worden.

1 Dit werk verscheen in 1627 te Harderwijk bij Nicolaus à Wieringen en bij Sebastiaen Wermbouts te Deventer onder de titel Belgicarum ecclesiarum doctrina & ordo. Hoc est Confessio, Catechesis, Liturgia, Canones ecclesiastici, graece & latine. De Griekse vertaling werd geleverd door Friedrich Sylburg .