23/02/1628, 13

23/02/1628, 13

13 Josephe Pallache vraagt HHM iemand te nomineren om met hem mee naar Barbarije [Marokko] te gaan. Ook verzoekt hij een paspoort te verlenen voor de goederen van zijn koning zodat die beschermd zijn tegen de Fransen en de Engelsen.
HHM stellen een beslissing hierover uit.