24/02/1628, 4

24/02/1628, 4

4 HHM wijzen het verzoek af van mr. Nicolaes Dichter c.s., inwoners van Dordrecht. Zij vroegen om vrijdom voor [het vervoeren van] honderdduizend pond ruwkoper en evenveel kalmijn per jaar naar de door hen aan Dirck Heufft verkochte molen.