26/02/1628, 3

26/02/1628, 3

3 Een brief van Rantwyck en Pauw d.d. Gravesend 16 feb. met bericht over hun aankomst behoeft geen resolutie.